Ungdomsprojektet

Ungdomsprojektet avslutas och den ideella föreningen kommer upplösas senast 2019-06-30!

Hemsidan finns kvar till 2019-10-18

Ungdomsprojektet i Karlsborgs kommun är en ideell förening. Vår vision och önskan är att vara med och bidra till ett positivt och bra liv för unga människor i de kommuner där vi arbetar.

Varför?

Ungdomars välbefinnande är viktigt för alla. De ekonomiskt instabila tiderna drabbar inte minst kommunerna och där igenom skolan, vilket kan medför nedskärningar. Därför är andra aktörer som ungdomsprojektet viktiga för de ungas hälsa. Undersökningar visar att fysiska personer på plats är den bästa metoden för att motverka mobbing och att kunna lyfta elever med dåligt självförtroende.

Vår målsättning är att

  • Motivera elever till bra resultat i skolan
  • Motverka droger, mobbing, rasism
  • Verka för en meningsfull fritid
  • Verka för att ge elever ett sunt och friskt självförtroende

Hur arbetar vi?

Ungdomsprojektet är en samverkan mellan kommun, kyrkor och företag m.fl. projektet drivs som en ideell förening och finansieringen av projektet sker genom gåvor, bidrag och sponsring

Vi startade 2010 med målet att ha två elevcoacher på Carl Johanskolan i Karlsborg. Någon termin har vi haft en elevcoach.

2018 HT är Anna Gyllingberg elevcoach

Vårt motto är att ”behandla andra som du själv vill bli behandlad”

DET FUNGERAR!

Vi har sätt konkreta resultat av arbetet. Elevcoacherna förmår att skapa relationer med elever och blir då positiva förebilder för dem.

SKOLAN håller med

”Ni finns till för eleverna som en viktig social person, en trygghet i vardagen. Skolpersonalen uppskattar samarbetet med elevcoacherna, de utgör en viktig mellanhand mellan lärare och elever.”

Ann-Helen Kristoffersson, specialpedagog

”Jag ser att elevcoacherna är aktiva på skolan. Det märks att de gillar sitt jobb. Att ha unga vuxna på skolan är viktigt. Jag är jätteglad för detta projekt.”

Christer Annerfalk, Lärare

ELEVERS tankar

”Man känner sig gladare och tryggare, när man har vuxna i närheten som är mer som vänner”

”Elevcoacherna kan jag prata med. Det är bra att ha några nästan vuxna som är där för oss”

”Härligt att ha några att gå till om man inte har något annat att göra. Det är viktigt att ha dom kvar, då det är skönt att ha en vuxen kompis på skolan”