Klara, färdiga, gå!

Kamratbanan

 Igår måndag hade vi en rolig aktivitet, kallad Kamratbanan tillsammans med de nyasjuorna då klasserna delades upp i lag och fick prova på olika samarbetsövningar. Vid treolika stationer fick alltså elevernas samarbetsförmåga prövas till det yttersta och vissagrupper visade på gott samarbete med goda resultat. Dagen varvades med festis och bulle.