Nationella prov….

Alla elever i årskurs nio har gjort de nationella proven i svenska. Många elever har känt stor press på sig själva och är nervösa. En del elever känner även motsatsen och ser fram emot det.
För er som inte har super bra koll på vad nationella proven är så är det ett prov som skrivs över hela Sverige. Proven skrivs i svenska, engelska, matematik och språk. Proven skrivs även i gymnasiet och i mellanstadiet. Det positiva med provet är att man inte kan sänka sina betyg om man råkar göra dåligt ifrån sig. Dock kan det vara en bidragande faktor till att betyget höjs om du gör bra ifrån dig.
Många elever känner sig nöjda med provet och laddar upp inför kommande prov.