Sponsorer genom alla läsår

Ungdomsprojektet avslutas och den ideella föreningen kommer upplösas senast 2019-06-30!

Givare som sponsrat andra läsår!

Återbäringen Second  Hand PMU Karlsborg

Brodit AB  www.brodit.se

Karlsborgs Energi AB / Karlsborgs Energi Försäljning  www.karlsborgsenergi.se

Missionskyrkan i Undenäs

Mölltorps Baptistförsamling

Svenska kyrkan www.svenskakyrkan.se/karlsborg

Karlsborgs Kommun www.karlsborg.se

Stiftelsen Källtorp

Karlsborgs Camping  www.karlsborgscamping.se

Karlsborgs Värme AB www.karlsborgsenergi.se

Broberg Rör www.brobergror.se

Kanalhotellet www.kanalhotellet.se

Ödegårdens Entreprenad www.odegardensentreprenad.se

Mölltorps Växtinredningar AB www.molltorp.com

Stenkullens verkstad & Lantbruk  Stenkullen 3, 546 91 Karlsborg

Laminato AB www.laminato.se

Kjell Karlssons Murningsfirma, Nyttorp, 546 91 Karlsborg

MIAS www.mias.nu

Sanny Thai, Storgatan 41, 546 32 Karlsborg

Perstorparns Traktorgräv, Stora Perstorp 2, 546 95 Karlsborg

Stedts Begravningsbyrå AB www.stedts.se

Stenbryggans Snickeri AB stenbryggan.wix.com

Missionskyrkan i Svanvik

Pingstkyrkan i Karlsborg

Odd Fellow Karlsborg

Missionskyrkan i Karlsborg

Missionskyrkan i Mölltorp

Carin (Cajsa) Bolins Stiftelse www.bolinsstiftelse.se

MR Produktion AB www.mrproduktion.se

Mölltorps Gjuteri & Mekaniska Verkstad AB www.molltorpsgjuteri.se

OKQ8 Karlsborg www.okq8.se

Mölltorps Radio & TV-service, Nygatan 18, 546 72 Mölltorp

TLM System AB www.tlm.se

Marieberg Bo & Bygg www.bobygg.org

LIONS CLUB i Karlsborg www.lions-club-karlsborg.se

ICA Supermarket Karlsborg www.ica.se/supermarket/karlsborg

Missionskyrkan i Brevik

Folkhälsoråd i Karlsborgs Kommun  www.karlsborg.se/folkhalsa